วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

30 พ.ย. 2552

-เช็คชื่อเด็ก
-สรุปเนื้อหาเพิ่มเติมในเรื่องที่สอนและทำการทดลอง
-ให้เด็กทำมายแม็บปิ้ง
-ให้เด็กทำการบ้าน
-คุมเด็กเล่นฟุตซอล

29 พ.ย. 2552

-ทำแผนการสอน
-เตรียมตัวสอนหนังสือ

28 พ.ย. 2552

-ตรวจการบ้าน
-รวบรวมข้อมูลในเรื่องที่สอน
-ทำแผนการสอน
-ทำโครงการ
-ทำวิจัยในชั้นเรียน

27 พ.ย. 2552

-เช็คชื่อเด็ก
-สอนตามปกติ
-คุมเด็กเล่นฟุตซอล
-สวดมนต์ตอนเย็น

26 พ.ย. 2552

-เช็คชื่อ ม.2
-สรุปเรื่องเมื่อวาน
-สอนเรื่องใหม่
-ให้การบ้าน
-ช่วยนำเล่นกิจกรรมลูกเสือ

25 พ.ย. 2552

-เช็คชื่อ ม.3
-สรุปเรื่องที่สอนเมื่อวาน
-สอนเรื่องใหม่
-ให้การบ้านและเตรียมตัวในการทำทดลองวันศุกร์
-คุมเด็กเล่นฟุตซอล

24 พ.ย. 2552

-เช็คชื่อ ม.2 และ ม.3
-ให้เด็กหางาน
-คุมเด็กเล่นฟุตซอล